арабски » английски

Преводи за „مُبْتَدِع“ в арабски » английски речника (Отидете на английски » арабски )

مُبْتَدِع NOUN

مُبْتَدِع NOUN

مُبْتَدِعٌ NOUN

شَيْءٌ مُبْتَدَع NOUN

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文