you'd във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за you'd в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. you'd → you had

2. you'd → you would

Индивидуални преводни двойки

Преводи за you'd в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

you'd в PONS речника

Преводи за you'd в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за you'd в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

you'd Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文