you във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за you в Английски»Френски речника

1. you (addressing sb):

1. please:

2. please:

4. please:

5. please (in entreaty):

1. please (give happiness, satisfaction to):

2. please (like, think fit):

you в PONS речника

Преводи за you в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. you (2nd person sing):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за you в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

you Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文