yesterday във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за yesterday в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.yesterday [Brit ˈjɛstədeɪ, ˈjɛstədi, Am ˈjɛstərˌdeɪ, ˈjɛstərdi] NOUN

1. yesterday lit:

II.yesterday [Brit ˈjɛstədeɪ, ˈjɛstədi, Am ˈjɛstərˌdeɪ, ˈjɛstərdi] ADV

1. yesterday lit:

III.yesterday [Brit ˈjɛstədeɪ, ˈjɛstədi, Am ˈjɛstərˌdeɪ, ˈjɛstərdi]

Индивидуални преводни двойки

Преводи за yesterday в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

yesterday в PONS речника

Преводи за yesterday в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за yesterday в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

yesterday Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文