wrote във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за wrote в Английски»Френски речника

Вижте също: write

1. write (put down on paper):

écrire (to à)
it is written that form

1. write (form words):

1. write (put down on paper):

écrire (to à)
it is written that form

1. write (form words):

wrote в PONS речника

Преводи за wrote в Английски»Френски речника

Вижте също: write

wrote Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文