wounded във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за wounded в Английски»Френски речника

wound → wind

wounded в PONS речника

Преводи за wounded в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: wind2, wind1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за wounded в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

wounded Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文