wound във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за wound в Английски»Френски речника

wound → wind

wound в PONS речника

Преводи за wound в Английски»Френски речника

Вижте също: wind2, wind1

wound Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文