worst във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за worst в Английски»Френски речника

1. worst (most difficult, unpleasant):

le/la pire m/f

2. worst (expressing the most pessimistic outlook):

3. worst (most unbearable):

5. worst (of the lowest standard, quality):

1. worst (most unsatisfactory, unpleasant):

3. worst (most inappropriate):

worst of all,…

Вижте също: bad

1. bad (poor, inferior, incompetent, unacceptable):

bad attr joke
not bad inf

2. bad (unpleasant, unfavourable, negative):

3. bad (morally or socially unacceptable):

grossier/-ière
+ subj it will look bad

6. bad (inappropriate, unsuitable):

7. bad (ill, with a weakness or injury):

to be in a bad way inf

worst в PONS речника

Преводи за worst в Английски»Френски речника

Вижте също: badly, bad

1. bad (opp: good):

worst Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文