worship във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за worship в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. worship (religious practice):

III.worship <part prés worshipping; prét, part passé worshipped> [Brit ˈwəːʃɪp, Am ˈwərʃəp] VERB trans

II.hero worship <part prés etc hero worshipping, hero worshipped Am hero worshiping, hero worshiped> [Brit, Am ˈhiroʊ ˌwərʃəp] VERB trans

Индивидуални преводни двойки

Преводи за worship в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

worship в PONS речника

Преводи за worship в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за worship в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

worship Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文