worn във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за worn в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: wear

3. wear (damage):

usure f (on de)

3. wear (damage):

usure f (on de)

Преводи за worn в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

worn в PONS речника

Преводи за worn в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: wear

Преводи за worn в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

worn Примери от PONS речника (редакционно проверени)

if the cap fits, wear it Brit prov
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文