worm във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за worm в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
worm's-eye view fig, hum

Преводи за worm в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

worm в PONS речника

Преводи за worm в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за worm в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

worm Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文