worlds във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за worlds в Английски»Френски речника

1. world (planet):

2. world (group of people):

4. world (person's environment):

Вижте също: oyster

worlds в PONS речника

Преводи за worlds в Английски»Френски речника

Phrases:

worlds Примери от PONS речника (редакционно проверени)

worlds Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за worlds в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文