works във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за works в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. work (physical or mental activity):

2. work (occupation):

6. work (achievement, product):

13. work (move):

1. work (engage in activity):

5. work (be successful):

Преводи за works в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

works в PONS речника

Преводи за works в Английски»Френски речника

works Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to shoot the works Am inf

works Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文