working във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за working в Английски»Френски речника

1. working (professional):

actif/-ive
actif/-ive, professionnel/-elle

working в PONS речника

Преводи за working в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за working в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

working Примери от PONS речника (редакционно проверени)

working Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за working в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки

working Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文