worker във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за worker в Английски»Френски речника

worker в PONS речника

Преводи за worker в Английски»Френски речника

worker Примери от PONS речника (редакционно проверени)

worker Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文