work във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за work в Английски»Френски речника

1. work (physical or mental activity):

2. work (occupation):

6. work (achievement, product):

13. work (move):

1. work (engage in activity):

5. work (be successful):

work в PONS речника

Преводи за work в Английски»Френски речника

work Примери от PONS речника (редакционно проверени)

work Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文