word във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за word в Английски»Френски речника

1. word (verbal expression):

2. word (anything, something):

3. word U (information):

4. word (promise, affirmation):

6. word (command):

2. word:

word в PONS речника

Преводи за word в Английски»Френски речника

1. word LING:

3. word no pl, no art (news):

Phrases:

word Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文