windows във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за windows в Английски»Френски речника

1. window (to look through):

I'd like a seat by a window AVIAT

windows в PONS речника

Преводи за windows в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за windows в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

windows Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文