win във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за win в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. win (acquire):

to win sb's hand dated or liter
to play to win lit, fig
Индивидуални преводни двойки

Преводи за win в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

win в PONS речника

Преводи за win в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за win в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

win Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文