willing във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за willing в Английски»Френски речника

2. will (expressing consent, willingness):

will do inf!

3. will (in commands, requests):

2. will (wish, desire):

+ subj Thy will be done

Вижте също: free will, ill will, world, iron, goodwill, effort, battle

1. world (planet):

2. world (group of people):

4. world (person's environment):

1. effort (energy):

3. effort (attempt):

1. battle MILIT:

2. battle fig:

willing в PONS речника

Преводи за willing в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за willing в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

willing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文