whole във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за whole в Английски»Френски речника

1. whole (total unit):

1. whole:

entier/-ière
tout entier/-ière

2. whole (emphatic use):

whole в PONS речника

Преводи за whole в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

whole-hearted [ˌhəʊlˈhɑ:tɪd, Am ˌhoʊlˈhɑ:rt̬ɪd] ADJ (completely sincere)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за whole в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

whole Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文