while във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за while в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. while (during the time that):

4. while (at the same time as):

Вижте също: worth

1. worth FIN (measure, quantity):

2. worth (value, usefulness):

1. worth (of financial value):

2. worth (of abstract value):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за while в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

while в PONS речника

Преводи за while в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за while в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

while Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文