which във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за which в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. which:

3. which (relative to preceding clause or concept):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за which в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

which в PONS речника

Преводи за which в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за which в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
dont rel
which of you ...?

which Примери от PONS речника (редакционно проверени)

which Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文