wet във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за wet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. wet (damp):

Вижте също: whistle, ear

2. ear (hearing, perception):

3. ear BOT (of wheat, corn):

to be on one's ear Irish (drunk) inf
to be on one's ear Irish (drunk) inf
to get a thick ear inf

Преводи за wet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

wet в PONS речника

Преводи за wet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за wet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

wet Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文