were във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за were в Английски»Френски речника

Вижте също: be

2. be (in probability):

3. be (phrases):

we're → we are

2. be (in probability):

3. be (phrases):

Индивидуални преводни двойки

were в PONS речника

Преводи за were в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: be

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

Вижте също: be

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

Вижте също: off

1. off (apart from):

4. off (from):

2. off (away):

1. off (not on):

Преводи за were в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

were Примери от PONS речника (редакционно проверени)

were Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за were в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文