well във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за well в Английски»Френски речника

1. well (in good health):

2. well (in satisfactory state, condition):

1. well (satisfactorily):

2. well (used with modal verbs):

3. well (intensifier):

6. well:

well → well up

Вижте също: well up

well в PONS речника

Преводи за well в Английски»Френски речника

2. well (thoroughly):

Phrases:

well Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文