welfare във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за welfare в Английски»Френски речника

2. welfare:

Вижте също: Welfare

welfare в PONS речника

Преводи за welfare в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за welfare в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

welfare Примери от PONS речника (редакционно проверени)

welfare Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文