weigh във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за weigh в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за weigh в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

weigh в PONS речника

Преводи за weigh в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за weigh в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
pesée SPORT

weigh Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文