weather: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за weather: в Английски»Френски речника

weather: в PONS речника

Преводи за weather: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за weather: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

weather: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

weather: Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文