wear във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за wear в Английски»Френски речника

3. wear (damage):

usure f (on de)

wear в PONS речника

Преводи за wear в Английски»Френски речника

wear Примери от PONS речника (редакционно проверени)

if the cap fits, wear it Brit prov
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文