we'd във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за we'd в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

we'd → we would, → we had

Индивидуални преводни двойки

Преводи за we'd в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

we'd в PONS речника

Преводи за we'd в Английски»Френски речника

Вижте също: will2, will1, have

to have got sth Brit, Aus
has he/have you ...?
est-ce qu'il a/tu as ...?
Индивидуални преводни двойки

we'd Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文