waves във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за waves в Английски»Френски речника

I.wave around VERB [Brit weɪv -, Am weɪv -], wave about VERB (wave around)

II.wave around VERB [Brit weɪv -, Am weɪv -], wave about VERB (wave [sth] around)

waves в PONS речника

Преводи за waves в Английски»Френски речника

waves Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文