waste във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за waste в Английски»Френски речника

1. waste U (squandering):

perte f (of de)

1. waste (discarded):

waste products PHYSIOL, MED

1. waste (squander):

Вижте също: nuclear waste

waste в PONS речника

Преводи за waste в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

wastebasket [ˈweɪstbɑ:skɪt, Am -bæskət] NOUN Am, waste bin NOUN Brit, Aus

Преводи за waste в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

waste Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文