wasn't във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за wasn't в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

wasn't → was not

Индивидуални преводни двойки

Преводи за wasn't в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

wasn't в PONS речника

Преводи за wasn't в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: be

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за wasn't в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

wasn't Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文