Преводи за „was“ в английски » френски речника (Отидете на френски » английски)

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

Вижте също: off

1. off (apart from):

4. off (from):

2. off (away):

1. off (not on):

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文