warring във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за warring в Английски»Френски речника

1. war (armed conflict):

warring в PONS речника

Преводи за warring в Английски»Френски речника

war no pl, no indef art:

warring Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文