war във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за war в Английски»Френски речника

1. war (armed conflict):

war в PONS речника

Преводи за war в Английски»Френски речника

war no pl, no indef art:

war Примери от PONS речника (редакционно проверени)

war Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文