wanted във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за wanted в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. want (desire):

2. want (need):

want inf

3. want (require presence of):

I want my mummy! Brit or mommy! Am
Индивидуални преводни двойки

Преводи за wanted в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

wanted в PONS речника

Преводи за wanted в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за wanted в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

wanted Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文