waits във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за waits в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. wait (remain patiently):

tu vas voir! inf
wait for it! MILIT

Вижте също: wait on

Преводи за waits в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

waits в PONS речника

Преводи за waits в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за waits в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

waits Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to wait at table(s) Aus, Brit form, to wait (on) table(s) Am
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文