waiting във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за waiting в Английски»Френски речника

1. wait (remain patiently):

waiting в PONS речника

Преводи за waiting в Английски»Френски речника

Phrases:

waiting Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文