wait’ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за wait’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. wait (remain patiently):

tu vas voir! inf
wait for it! MILIT

Вижте също: wait on

Преводи за wait’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

wait’ в PONS речника

Преводи за wait’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за wait’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

wait’ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to wait at table(s) Aus, Brit form, to wait (on) table(s) Am
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文