wade във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за wade в Английски»Френски речника

II.wade into VERB [Brit weɪd -, Am weɪd -] inf (wade into [sb]) (attack)

wade в PONS речника

Преводи за wade в Английски»Френски речника

wade Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文