views във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за views в Английски»Френски речника

1. view:

2. view (field of vision, prospect):

3. view (personal opinion, attitude):

1. view:

2. view (look at):

Индивидуални преводни двойки

views в PONS речника

Преводи за views в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. view (opinion, idea):

3. view no pl (ability to see):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за views в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

views Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文