view във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за view в Английски»Френски речника

1. view:

vue f
vue f
to take the long(-term)/short(-term) view of sth

2. view (field of vision, prospect):

view lit, fig
vue f
to keep sth in view lit, fig

3. view (personal opinion, attitude):

1. view:

view в PONS речника

Преводи за view в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за view в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

view Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文