vehicle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за vehicle в Английски»Френски речника

vehicle в PONS речника

Преводи за vehicle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за vehicle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

vehicle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

vehicle Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文