vegetables във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за vegetables в Английски»Френски речника

vegetable [Brit ˈvɛdʒtəb(ə)l, ˈvɛdʒɪtəb(ə)l, Am ˈvɛdʒtəb(ə)l, ˈvədʒədəb(ə)l] NOUN

Индивидуални преводни двойки

vegetables в PONS речника

Преводи за vegetables в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за vegetables в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

vegetables Примери от PONS речника (редакционно проверени)

maraîcher(-ère) m (f)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文