valve във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за valve в Английски»Френски речника

valve в PONS речника

Преводи за valve в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за valve в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

valve Примери от PONS речника (редакционно проверени)

valve Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за valve в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文