value във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за value в Английски»Френски речника

1. value (monetary worth):

3. value (worth relative to cost):

value в PONS речника

Преводи за value в Английски»Френски речника

value Примери от PONS речника (редакционно проверени)

value Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за value в Френски»Английски речника

value Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文