vacation във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за vacation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.vacation [Brit vəˈkeɪʃ(ə)n, veɪˈkeɪʃ(ə)n, Am veɪˈkeɪʃ(ə)n, vəˈkeɪʃ(ə)n] NOUN

vacation (gen) UNIV
Индивидуални преводни двойки

Преводи за vacation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

vacation в PONS речника

Преводи за vacation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за vacation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

vacation Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文