unit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за unit в Английски»Френски речника

unit в PONS речника

Преводи за unit в Английски»Френски речника

unit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

unit Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

unit Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за unit в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文